99asia.jpgInformacje ogólne.

ASIA to oficjalna domena krajów leżących na terenie Azji (strefa azjatycka)

Kto może zarejestrować domenę ASIA ?

Mieszkańcy i firmy mające siedzibę na terenie strefy azjatyckiej.
Uwaga: Jeżeli abonent domeny ma adres zamieszkania / siedziby na terenie innego kraju niż strefa azjatycka,
zapewniamy legalny kontakt administracyjny dla domen na terenie strefy azjatyckiej, zgodnie z wymaganiami dotAsia dotyczącymi rejestracji domen .asia. Usługa ta jest bezpłatna.

Długość nazwy / dozwolone znaki:

3-63 znaki, możliwe litery i cyfry; łącznik "-", minus nie może występować na początku nazwy ani na końcu.

Domeny IDN :

nie

Okres rejestracji domeny ASIA

1 rok

Ograniczenia lub specjalne restrykcje w rejestracji domeny ASIA

Tyko dla mieszkańców, rezydentów lub firm strefy azjatyckiej.
Uwaga: Jeżeli abonent domeny ma adres zamieszkania / siedziby na terenie innego kraju niż strefa azjatycka,
zapewniamy legalny kontakt administracyjny dla domen na terenie strefy azjatyckiej, zgodnie z wymaganiami dotAsia dotyczącymi rejestracji domen .asia. Usługa ta jest bezpłatna.

Update / odświeżanie WHOIS

W czasie rzeczywistym.

System rejestracji domeny ASIA

Rejestracja w czasie rzeczywistym.

Transfer domen ASIA

Transfer domen ASIA jest możliwy, wymagany jest kod authinfo. W przypadku wytransferowania do innego rejestratora,  okres abonamentowy domeny przedłużony zostaje o  kolejny rok.

Procedura transferu domen ASIA

Wymagany kod authinfo. Transfer domeny .asia musi być potwierdzony przez właściciela domeny.

Czas trwania transferu domeny ASIA

około 1 tygodnia

Inne informacje:

Domena skierowana do mieszkańców strefy azjatyckiej i firm działających na rynkach azjatyckich.

Cena rejestracji domeny ASIA

Domeny ASIA

   HomeDomeny ASIA