99de.jpg
Informacje ogólne.

DE to oficjalna domena narodowa Republiki Federalnej Niemiec. (Bundesrepublik Deutschland)

Kto może zarejestrować domenę DE ?

Firmy lub osoby prywatne znajdujące się , lub prowadzące interesy na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Właściciel domeny musi być zameldowany na terenie Niemiec. Uwaga: Jeżeli abonent domeny ma adres zamieszkania / siedziby na terenie innego kraju niż Niemcy, zapewniamy kontakt administracyjny dla domeny na terenie Niemiec, zgodnie z wymaganiami DENIC dotyczącymi rejestracji domen .de.

Długość nazwy / dozwolone znaki:

1-63 znaki, możliwe litery i cyfry; łącznik "-", minus nie może występować na początku nazwy ani na końcu.

Domeny IDN :

Tak

Domeny drugiego poziomu :

brak

Okres rejestracji domeny DE

1 rok

Ograniczenia lub specjalne restrykcje w rejestracji domeny DE

Adres administracyjny na terenie Niemiec. Serwery DNS muszą być poprawnie skonfigurowane dla domeny i znajdować się w minimum 2 rożnych klasach. Sprawdzanie poprawności serwerów jest dostępna na stronie ZoneCheck http://zonecheck.denic.de
W przypadku nie posiadania odpowiednich serwerów DNS, oferujemy nasze serwery DNS. Dla domen rejestrowanych u nas usługa ta jest całkowicie bezpłatna.

Update / odświeżanie WHOIS

co 2 godziny

System rejestracji domeny DE

Rejestracja live - na bieżąco

Transfer domen DE

Transfer domen DE jest możliwy, w przypadku wytransferowania do innego rejestratora jej okres abonamentowy rozpoczyna się od nowa.

Procedura transferu domen DE

Od 02.02.2010 tylko za  pomocą kodu AuthInfo.

Czas trwania transferu domeny DE

W ciągu kilkunastu minut.

Inne informacje:

Jeżeli abonent domeny ma adres zamieszkania / siedziby na terenie innego kraju niż Niemcy, zapewniamy kontakt administracyjny dla domeny na terenie Niemiec, zgodnie z wymaganiami DENIC dotyczącymi rejestracji domen .de . Usługa ta jest bezpłatna w przypadku zarejestrowania dowolnej ilości domeny w naszej firmie.

Cena rejestracji domeny DE

Domeny DE

   HomeDomeny DE