Polityka prywatności rejestratora domen internetowych Domainhost

Prywatność:
W pełni szanujemy prawo do prywatności Klientów domainhost.pl.
Dołożyliśmy wszelkich starań i środków technicznych, aby dane osobowe były przechowywane zawsze w sposób bezpieczny.

Firma Domainhost przetwarza dane w zakresie niezbędnym do prawidłowej i sprawnej obsługi serwisu, rejestracji domen oraz obsługi płatności i faktur związanych z transakcjami, których stroną jest Domainhost.
Użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez nas powierzonych danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania operacji opisanych w regulaminie serwisu oraz niniejszej polityce prywatności.
Dane osobowe użytkowników serwisu nie są przechowywane na ogólnodostępnych serwerach, nie są również w żadnej części udostępniane osobom trzecim.

Logi:
Tak jak większość innych serwisów internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje w plikach logów zawierają czas połączenia, numer IP komputera oraz kraj z którego nastąpiło połączenie ze strona, rodzaj przeglądarki internetowej, oraz informacje o odwiedzonych podstronach naszego serwisu. Dane te służą tylko i wyłącznie w celu optymalizacji i udoskonaleniu serwisu, nie są nigdy udostępniane osobom trzecim a po przeprowadzeniu ogólnych analiz są regularnie usuwane.

Jeżeli maja Państwo pytania dotyczące polityki prywatności, na które nie ma tutaj odpowiedzi, można zawsze do nas w tym celu napisać e-mail lub skorzystać z formularza kontaktowego zawartego na stronie.
   HomePolityka prywatności